ΕΡΓΑ

Συντήρηση και Ανακαίνιση Πύργων Ψύξεως

Συντήρηση και Ανακαίνιση Πύργων Ψύξεως Βιομηχανικών Μονάδων με κύριες εργασίες την αποκατάσταση ή αντικατάσταση της ξύλινης υποδομής (διαδοκίδες οροφής, εσωτερικές δοκοί, κολώνες, αντηρίδες, τραβέρσες, αρμοκάλυπτρα), του δικτύου διανομής νερού, της λεκάνης συλλογής, του εξωτερικού κελύφους και της οροφής. Επίσης, εργασίες όπως η συντήρηση των Συγκρατητών σταγονιδίων και των πτερυγίων της Πτερωτής.

Συντήρηση και Ανακαίνιση Πύργων Ψύξεως Read More »

Συντήρηση Πύργων Διυλιστηρίου σε Shut Down

Καθαρισμός και Έλεγχοι γραμμής πυθμένα, συγκολλήσεων κελύφους, άδειασμα και επαναφόρτιση στοιβάδων, αποσύνδεση και επανασύνδεση σωληνώσεων, ηλεκτρολογικών συνδέσεων και οργάνων και τέλος διενέργεια pressure test.

Συντήρηση Πύργων Διυλιστηρίου σε Shut Down Read More »

Συντήρηση Δοχείων

Εργασίες Δοχείων Πίεσης Διυλιστηρίου όπως εργασίες ανοίγματος, καθαρισμού και ελέγχου δοχείων και φίλτρων,αποσυναρμολόγηση των εξωτερικών στοιχείων των δοχείων (βάνες, υαλοδείκτες) συντήρησής τους, επανασύνδεση και υδροστατικός έλεγχος, εφαρμόζοντας τον κανονισμό ASME Code, Section VIII, Division I και τις διαδικασίες IP 3-16-1 “Flanges,Gaskets,Bolting and Fittings” και “IP 5-3-1 “Pressure Testing of Unfired pressure Vessels”.

Συντήρηση Δοχείων Read More »

Εργασίες Βανών

Εργασίες Βανών κατά την διάρκεια Τακτικών Γενικών Συντηρήσεων Διυλιστηρίων όπως Εγκατάσταση και Αποκατάσταση Βανών, Gate Valves, Block Valves, Check Valves,Blow down Valves, Orbit Valves, Βανών αναρρόφησης και κατάθλιψης, Nipples, Drains, Ασφαλιστικών,Gaskets, Κατασκευή Tie-ins, Υδροστατικός Έλεγχος Γραμμών και Εργασίες Ανόπτησης.

Εργασίες Βανών Read More »

Συντήρηση Ατμολέβητων Διυλιστηρίων

Ετήσιες Συντηρήσεις Ατμολεβήτων Διυλιστηρίων με κύριες εργασίες την Εφαρμογή σχεδίου τυφλώσεων, τον Μηχανολογικό Έλεγχο των ασφαλιστικών ατμού, την Εξαγωγή των πλαισίων περιβλήματος και ανθρωποθυρίδων, τον Καθαρισμό των αυλών, την διενέργεια Υδροστατικού Ελέγχου και τέλος την Αποκατάσταση, Στεγανοποίηση, Αποτύφλωση κάθε Ατμολέβητα.

Συντήρηση Ατμολέβητων Διυλιστηρίων Read More »

Συντήρηση Δεξαμενών

Εργασίες Συντήρησης σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων σταθερής και πλωτής οροφής: Άνοιγμα ανθρωποθυρίδων κελύφους και οροφής, άδειασμα υπόλοιπου περιερχομένου της δεξαμενής με αεραντλία ή βυτίο, αερισμός και έλεγχος εκρηκτικότητας της ατμόσφαιρας, καθαρισμός, σιδηροκατασκευές στήριξης οροφής, έλεγχος καθιζήσεων, κυκλικότκτας κελύφους και κατακορυφότητας, αποκατάσταση γραμμών δεξαμενής.

Συντήρηση Δεξαμενών Read More »

Σύμβαση συντήρησης γραμμών παραγωγής

Συντήρηση όλων των γραμμών παραγωγής εργοστασίου Επεξεργασίας Μετάλλου :Γραμμή Αποξείδωσης (Pickling Line), Ανόπτησης, Γραμμή Επικασσιτέρωσης (Tinning Line), Γραμμή Ηλεκτρολυτικού καθαρισμού (Cleanning Line), Γαλβανιστήρι, TCM κ.λ.π.

Σύμβαση συντήρησης γραμμών παραγωγής Read More »