Συντήρηση Ατμολέβητων Διυλιστηρίων

Ετήσιες Συντηρήσεις Ατμολεβήτων Διυλιστηρίων με κύριες εργασίες την Εφαρμογή σχεδίου τυφλώσεων, τον Μηχανολογικό Έλεγχο των ασφαλιστικών ατμού, την Εξαγωγή των πλαισίων περιβλήματος και ανθρωποθυρίδων, τον Καθαρισμό των αυλών, την διενέργεια Υδροστατικού Ελέγχου και τέλος την Αποκατάσταση, Στεγανοποίηση, Αποτύφλωση κάθε Ατμολέβητα.