Σύμβαση συντήρησης γραμμών παραγωγής

Συντήρηση όλων των γραμμών παραγωγής εργοστασίου Επεξεργασίας Μετάλλου :Γραμμή Αποξείδωσης (Pickling Line), Ανόπτησης, Γραμμή Επικασσιτέρωσης (Tinning Line), Γραμμή Ηλεκτρολυτικού καθαρισμού (Cleanning Line), Γαλβανιστήρι, TCM κ.λ.π.