Συντήρηση και Ανακαίνιση Πύργων Ψύξεως

Συντήρηση και Ανακαίνιση Πύργων Ψύξεως Βιομηχανικών Μονάδων με κύριες εργασίες την αποκατάσταση ή αντικατάσταση της ξύλινης υποδομής (διαδοκίδες οροφής, εσωτερικές δοκοί, κολώνες, αντηρίδες, τραβέρσες, αρμοκάλυπτρα), του δικτύου διανομής νερού, της λεκάνης συλλογής, του εξωτερικού κελύφους και της οροφής. Επίσης, εργασίες όπως η συντήρηση των Συγκρατητών σταγονιδίων και των πτερυγίων της Πτερωτής.