Συντήρηση Πύργων Διυλιστηρίου σε Shut Down

Καθαρισμός και Έλεγχοι γραμμής πυθμένα, συγκολλήσεων κελύφους, άδειασμα και επαναφόρτιση στοιβάδων, αποσύνδεση και επανασύνδεση σωληνώσεων, ηλεκτρολογικών συνδέσεων και οργάνων και τέλος διενέργεια pressure test.