Συντήρηση Δοχείων

Εργασίες Δοχείων Πίεσης Διυλιστηρίου όπως εργασίες ανοίγματος, καθαρισμού και ελέγχου δοχείων και φίλτρων,αποσυναρμολόγηση των εξωτερικών στοιχείων των δοχείων (βάνες, υαλοδείκτες) συντήρησής τους, επανασύνδεση και υδροστατικός έλεγχος, εφαρμόζοντας τον κανονισμό ASME Code, Section VIII, Division I και τις διαδικασίες IP 3-16-1 “Flanges,Gaskets,Bolting and Fittings” και “IP 5-3-1 “Pressure Testing of Unfired pressure Vessels”.