πρόσθετο φωτογραφικό υλικό

20 συνεχή έτη συναρμολόγησης λαστιχοσωλήνων αργού

Επί 20 συνεχή έτη διενεργούμε τις ετήσιες Συντηρήσεις των Λαστιχοσωλήνων των αγκυροβολίων αργού και προϊόντων με σκοπό την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού καταλληλότητας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την υποβρύχια αποσύνδεση των λαστιχοσωλήνων από τα αγκυροβόλια,την αποσυναρμολόγηση τους, τον καθαρισμό,τον υδροστατικό έλεγχο κάθε τμήματος λαστιχοσωλήνα, την συναρμολόγηση και επανατοποθέτηση στην θέση τους στα αγκυροβόλια.

20 συνεχή έτη συναρμολόγησης λαστιχοσωλήνων αργού Read More »

Καθαίρεση Καμμένων Σιλό σε Εργοστάσιο Πολυπροπυλενίου

Μετά από πυρκαγιά σε τέσσερα σιλό που αποτελούσαν εξοπλισμό του εργαστασίου, η ΡΟΠΗ κλήθηκε να πραγματοποιήσει τα εξής : Αφαίρεση σωληνώσεων, παταριών και λοιπού εξοπλισμού από συγκεκριμένο ύψος και πάνω, αφαίρεση εξοπλισμού που είχε πέσει μέσα στα σιλό, κοπή και αφαίρεση κατεστραμένων τμημάτων κελύφους, τροποποίηση εξοπλισμού για την σωστή επαναλειτουργία.

Καθαίρεση Καμμένων Σιλό σε Εργοστάσιο Πολυπροπυλενίου Read More »