Καθαίρεση Καμμένων Σιλό σε Εργοστάσιο Πολυπροπυλενίου

Μετά από πυρκαγιά σε τέσσερα σιλό που αποτελούσαν εξοπλισμό του εργαστασίου, η ΡΟΠΗ κλήθηκε να πραγματοποιήσει τα εξής : Αφαίρεση σωληνώσεων, παταριών και λοιπού εξοπλισμού από συγκεκριμένο ύψος και πάνω, αφαίρεση εξοπλισμού που είχε πέσει μέσα στα σιλό, κοπή και αφαίρεση κατεστραμένων τμημάτων κελύφους, τροποποίηση εξοπλισμού για την σωστή επαναλειτουργία.