Κατασκευή αγωγού 8″ από ΕΛ.ΠΕ. μέχρι των εξωτερικό σωληνοδιάδρομο της JETOIL

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ήταν η κατασκευή νέων σωληνώσεων, η μεταφορά υπάρχοντος εξοπλισμού, η τοποθέτηση νέου PIG TRAP , η επέκταση του υπονόμου αποστράγγισης ώστε να γίνεται εφικτή η παράδοση αλλά και η παραλαβή των προϊόντων στις γειτονικές εγκαταστάσεις της JETOIL.