Εγκατάσταση πεζογέφυρας στη νησίδα φορτώσεων

Αντικείμενο του έργου, η εγκατάσταση της πεζογέφυρας που συνδέει το dolphin C με το deck της νησίδας. Πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση των κατεστραμένων τμημάτων της πεζογέφυρας στην ξηρά με την βοήθεια πλωτού γερανού, η σύνδεση των νέων τμημάτων και η τοποθέτησή τους εκ νέου στη νησίδα, αποκαταστάθηκε ο αγωγός εκτόνωσης υγραερίων και χυτεύθηκαν εν ξηρώ τα απαραίτητα τσιμεντένια μπλοκ.