Συντήρηση Φούρνου Διυλιστηρίου

Οι εργασίες περιελάμβαναν την απομόνωση του φούρνου, την διαδικασία decocking,το άνοιγμα ανθρωποθυρίδων, τον καθαρισμό των αυλών της ζώνης μεταφοράς, του φλογοθαλάμου και της ζώνης ακτινοβολίας, συντήρηση των αρμών διαστολής, επισκευές πυρίμαχης τοιχοποιίας, αντικατάσταση γραμμής εισόδου ατμού στους αυλούς και αφαίρεση-επανατοποθέτηση dampers καπνοδόχου.