Μίκτες θέρμανσης νερού ΒΕΘ

Το έργο περιελάμβανε την κατασκευή και πιστοποίηση κατά PED-97/23, τριαντατεσσάρων (34) νέων μικτών θέρμανσης νερού και την τοποθέτησή τους μετά την απομάκρυνση των παλιών. Για τις συγκολλήσεις πραγματοποιήθηκαν, υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν πρώτα τα WPS και PQR για το έργο, όπως επίσης και τα πιστοποιητικά των ηλεκτροσυγκολλητών που εργάστηκαν στο έργο.