Κατασκευή και τοποθέτηση βάσεων ψύξης ανοπτημένων coils

Οι εργασίες περιελάμβαναν την κατασκευή και τοποθέτηση νέων βάσεων φούρνων ψύξης ανοπτημένων coils, την τοποθέτηση των παρελκομένων των βάσεων, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των βάσεων, καθώς και την συμμετοχή στους ελέγχους και τις δοκιμές λειτουργίας όλου του εξοπλισμού.