Κατασκευή ιστών εκτροχιαστών και παρελκόμενων για το έργο του Στρυμόνα