Κατασκευή γραμμής αζώτου από διυλιστήριο προς εργοστάσιο πολυπροπυλενίου

Κατασκευή γραμμής αζώτου για την διασφάλιση της τροφοδοσίας του εργοστασίου πολυπροπυλενίου. Τροποποίηθηκε και πραγματοποιήθηκε υδροστατικός έλεγχος της υπάρχουσας γραμμής και έπειτα κατασκευάστηκε, εγκαταστάθηκε και ελέγθηκε η νέα γραμμή από την υπάρχουσα μέχρι το εργοστάσιο PP,σύμφωνα με τα ισχύοντα EXXON International Practices και ASME Code B31.3.