Κατασκευή δεξαμενών και σωληνώσεων στην 113 ΠΜ

Οι εργασίες περιελάμβαναν την κατασκευή και ανέγερση δύο δεξαμενών καυσίμων JP4 στην 113 Πτέρυγα Μάχης της Αεροπορικής Βάσης Μίκρας Θεσσαλονίκης, της Πολεμικής Αεροπορίας, διαμέτρου 15μ και ύψους 10μ έκαστη, την εγκατάσταση του παρελκόμενου εξοπλισμού και την απαραίτητη συνδεσμολογία.