Εργασίες προστασίας οπλισμού νησίδας και μετώπης, αντικατάσταση δεκατριών (13) φλαντζωτών risers 4''-16'' διαστάσεων 4,5-0,5m των γραμμών που οδεύουν προς τις εγκαταστάσεις της παραλίας Καλοχωρίου. Συνεργασία

με συνεργείο εξειδικευμένων δυτών και υδροστατικός έλεγχος των risers σε πίεση υδραυλικής δοκιμής στα 28bar.