Κατασκευή γραμμής αζώτου για την διασφάλιση της τροφοδοσίας του εργοστασίου πολυπροπυλενίου. Τροποποίηθηκε και πραγματοποιήθηκε υδροστατικός έλεγχος της υπάρχουσας γραμμής

και έπειτα κατασκευάστηκε, εγκαταστάθηκε και ελέγθηκε η νέα γραμμή από την υπάρχουσα μέχρι το εργοστάσιο PP,σύμφωνα με τα ισχύοντα EXXON International Practices και ASME Code B31.3.