ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΣΙΛΟ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ


Μετά από πυρκαγιά σε τέσσερα σιλό που αποτελούσαν εξοπλισμό του εργαστασίου PP, η ΡΟΠΗ κλήθηκε να πραγματοποιήσει...


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΕΩΣ


Συντήρηση και Ανακαίνιση Πύργων Ψύξεως Βιομηχανικών Μονάδων με κύριες εργασίες την αποκατάσταση ή αντικατάσταση ...


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΓΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ SHUT DOWN


Καθαρισμός και Έλεγχοι γραμμής πυθμένα, συγκολλήσεων κελύφους, άδειασμα και επαναφόρτιση στοιβάδων, αποσύνδεση και επανασύνδεση σωληνώσεων, ηλεκτρολογικών συνδέσεων και οργάνων και τέλος διενέργεια pressure test.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΧΕΙΩΝ


Εργασίες Δοχείων Πίεσης Διυλιστηρίου όπως εργασίες ανοίγματος, καθαρισμού και ελέγχου δοχείων και φίλτρων,αποσυναρμολόγηση των εξωτερικών στοιχείων των δοχείων (βάνες, υαλοδείκτες) συντήρησής τους,


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΝΩΝ


Εργασίες Βανών κατά την διάρκεια Τακτικών Γενικών Συντηρήσεων Διυλιστηρίων όπως Εγκατάσταση και Αποκατάσταση Βανών, Gate Valves, Block Valves, Check Valves,Blow down Valves, Orbit Valves,


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ


Ετήσιες Συντηρήσεις Ατμολεβήτων Διυλιστηρίων με κύριες εργασίες την Εφαρμογή σχεδίου τυφλώσεων, τον Μηχανολογικό Έλεγχο των ασφαλιστικών ατμού, την Εξαγωγή των πλαισίων περιβλήματος και ανθρωποθυρίδων, τον Καθαρισμό των αυλών, την


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

12 ΣΥΝΕΧΗ ΕΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΓΟΥ


Επί 12 συνεχή έτη διενεργούμε τις ετήσιες Συντηρήσεις των Λαστιχοσωλήνων των αγκυροβολίων αργού και προϊόντων με σκοπό την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού καταλληλότητας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την υποβρύχια


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ


Εργασίες Συντήρησης σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων σταθερής και πλωτής οροφής: Άνοιγμα ανθρωποθυρίδων κελύφους και οροφής, άδειασμα υπόλοιπου περιερχομένου της δεξαμενής με


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Συντήρηση όλων των γραμμών παραγωγής εργοστασίου Επεξεργασίας Μετάλλου :Γραμμή Αποξείδωσης (Pickling Line), Ανόπτησης, Γραμμή Επικασσιτέρωσης (Tinning Line), Γραμμή Ηλεκτρολυτικού καθαρισμού (Cleanning Line), Γαλβανιστήρι, TCM κ.λ.π.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4 ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ


Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ήταν πρωτίστως η εκπόνηση μηχανολογικής μελέτης και έπειτα η αποξήλωση τεσσάρων υφιστάμενων αντλιών μαζί με τους κινητήρες τους, η αντικατάσταση των


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ


Οι εργασίες περιελάμβαναν την απομόνωση του φούρνου, την διαδικασία decocking,το άνοιγμα ανθρωποθυρίδων, τον καθαρισμό των αυλών της ζώνης μεταφοράς, του φλογοθαλάμου και της ζώνης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 14"


Το έργο αφορούσε στην κατασκευή νέας υπόγειας γραμμής πυρασφαλείας 14'' μήκους 1000m εντός των εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ Θεσσαλονίκης, με κύριες εργασίες την εκσκαφή και αποκατάσταση της υπάρχουσας υποδομής


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ 8" ΑΠΟ ΕΛ.ΠΕ. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΩΛΗΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ JETOIL


Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ήταν η κατασκευή νέων σωληνώσεων, η μεταφορά υπάρχοντος εξοπλισμού, η τοποθέτηση νέου PIG TRAP , η επέκταση του υπονόμου αποστράγγισης ώστε να γίνεται εφικτή η


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ


Κατασκευή γραμμής αζώτου για την διασφάλιση της τροφοδοσίας του εργοστασίου πολυπροπυλενίου. Τροποποίηθηκε και πραγματοποιήθηκε υδροστατικός έλεγχος της υπάρχουσας γραμμής


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ


Αντικείμενο του έργου, η εγκατάσταση της πεζογέφυρας που συνδέει το dolphin C με το deck της νησίδας. Πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση των κατεστραμένων τμημάτων της πεζογέφυρας στην ξηρά με


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MAIN DECK ΝΗΣΙΔΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ RISERS


Εργασίες προστασίας οπλισμού νησίδας και μετώπης, αντικατάσταση δεκατριών (13) φλαντζωτών risers 4''-16'' διαστάσεων 4,5-0,5m των γραμμών που οδεύουν προς τις εγκαταστάσεις της παραλίας Καλοχωρίου. Συνεργασία


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΙΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΒΕΘ


Το έργο περιελάμβανε την κατασκευή και πιστοποίηση κατά PED-97/23, τριαντατεσσάρων (34) νέων μικτών θέρμανσης νερού και την τοποθέτησή τους μετά την απομάκρυνση των παλιών. Για τις συγκολλήσεις που


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ PIPE RACK ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ


Οι εργασίες περιελάμβαναν την κατασκευή και τοποθέτηση των 6 νέων βάσεων φούρνων ανόπτησης, την κατασκευή όλων των υδραυλικών σωληνώσεων, την τοποθέτηση των παρελκομένων των


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BOGE ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


Το έργο περιελάμβανε την απομόνωση των αυλοφόρων εναλλακτών θερμότητας, την αφαίρεση


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 113 ΠΜ


Οι εργασίες περιελάμβαναν την κατασκευή και ανέγερση δύο δεξαμενών καυσίμων JP4 στην 113 Πτέρυγα Μάχης της Αεροπορικής Βάσης Μίκρας Θεσσαλονίκης, της Πολεμικής Αεροπορίας,


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΟΠΤΗΜΕΝΩΝ COILS


Οι εργασίες περιελάμβαναν την κατασκευή και τοποθέτηση νέων βάσεων φούρνων ψύξης ανοπτημένων coils, την τοποθέτηση των παρελκομένων των


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ΡΟΠΗ από την έναρξη των εργασιών της το 1993 και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της που σήμερα φτάνει τους 30 (τριάντα) και αποτελείται από διάφορες ειδικότητες όπως ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, εργοδηγούς μηχανολόγους, πιστοποιημένους ηλεκτροκολλητές και ειδικούς σωληνουργούς, τεχνίτες , λογιστές και διάφορες άλλες ειδικότητες, αναλαμβάνει γρήγορα και μεθοδικά την οργάνωση εξαιρετικά σύνθετων βιομηχανικών έργων, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της που ξεπερνούν συνολικά τα 12.000 τ.μ. μπορεί να παρέχει εντός προκαθορισμένων χρονικών ορίων τις λύσεις που θέλετε.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Η ΡΟΠΗ εξειδικεύεται στην εκτέλεση σύνθετων τεχνικών βιομηχανικών έργων όπως:

 • Διυλιστηριακές-Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
 • Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
 • Εργοστάσια επεξεργασίας μετάλλων
 • Σιδηροδρομικά δίκτυα
 • Χημικές βιομηχανίες

Με τη συνδρομη εξωτερικών συνεργατών αναλαμβάνουμε:

 • Μελέτη και σχεδιασμό τεχνικών έργων
 • Κατασκευή σωληνώσεων υψηλής πίεσης(Προδιαγραφή ISO 9001:2008)
 • Κατασκευή δεξαμενών και δοχείων πίεσης
 • Έλεγχο και έκδοση πιστοποιητικών δοχείων πίεσης, ελέγχους συγκολλήσεων κλπ
 • Σιδηροκατασκευές παντός τύπου
 • Κατασκευή μεταφορικών ταινιών, συστημάτων μετάδοσης κίνησης, μηχανών κατεργασίας μετάλλων, μηχανισμών σιδηροδρόμων, αντλητικά συγκροτήματα
 • Αποξήλωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Βιομηχανικές θερμομονώσεις
 • Εγκατάσταση, ανακαίνιση, επεκτάσεις και θέση σε λειτουργία βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Συντηρήσεις και επισκευές βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ


ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΜΙΛΟΙ & ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΜΙΛΟΙ & ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

Η ΡΟΠΗ είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα αναδόχων σημαντικών βιομηχανικών ομίλων, οργανισμών και ιδρυμάτων όπως:

 • Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ
 • Elpedison Power
 • EKO ΑBΕE
 • Hellenic Steel Co ΑΕ
 • ΔΕΗ
 • VENUS
 • Alstom Hellas ΑΕ
 • Crown Hellas Can ΑΕ
 • ATTIKO METRO ΑΕ
 • MΗΧΑΝΟΔΟΜΗ ΑΕ
 • EΥΑΘ ΑΕ
 • HELLENIC AIRFORCE
 • HELLENIC ARMY
 • ΟΣΕ A.E.
 • Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
 • Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης

 • Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

...και πολλών άλλων που απαιτούν ασφάλεια, ποιότητα στο παρεχόμενο έργο και τεχνογνωσία υψηλής πιστότητας.

Η ΡΟΠΗ εκτελεί τακτικά έργα στο Τμήμα Εμπορίας των ΕΛΠΕ (Εγκαταστάσεις Εμπορίας ΕΚΟ – ΕΛΔΑ – Εγκαταστάσεις Υγραερίου Καλοχωρίου) και συνεργάζεται με τεχνικές εταιρίες όπως οι ARCO / ALSTOM S.A., ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε., SIEMENS S.A. Για την υποστήριξη του τμήματος κατασκευών και των εργοταξίων της έχει αναπτύξει τμήμα μελετών με αντικείμενο την εκπόνηση υπολογισμών και σχεδίων μέσω Η/Υ, εξασφαλίζοντας έτσι την οικονομικότερη και τεχνικά ορθή και ποιοτική εκτέλεση των εργασιών.