ΕΡΓΑ

Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες των πελατών.

Η ΡΟΠΗ από την αρχή λειτουργίας της αποδεδειγμένα εκτελεί ,αποπερατώνει και καλύπτει πλήρως όλους τους όρους των συμβάσεων των έργων που αναλαμβάνει, με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, με δυνατότητα εκτέλεσης πολλών έργων ταυτόχρονα και ευελιξία στην εγκατάσταση εργοταξίων. Παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό είναι έτοιμο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και για ανταπόκριση σε κάθε κάλεσμα πελατών.

Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά μόνον απο τα έργα που έχουμε αναλάβει:

 • Κατασκευή Δεξαμενών καυσίμων στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» -113 Πτέρυγα Μάχης
 • Κατασκευή και τοποθέτηση πλωτών οροφών αλουμινίου σε δεξαμενές πετρελαιοειδών - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
 • Κατασκευή και Εγκατάσταση Σωληνώσεων Υψηλής Πίεσης - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • Καθαρισμός και Συντήρηση δεξαμενών πετρελαιοειδών και αερίου - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. , ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
 • Κατασκευή και Εγκατάσταση Χαλύβδινου Υπερυψωμένου δικτυώματος και Σωληνώσεων σε Σταθμό Συμπαραγωγής ισχύος 12 MW - HELLENIC STEEL S.A.
 • Συντήρηση και Επισκευή Πύργων Ψύξης Διυλιστηρίου - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • Αντικατάσταση καμένων Σιλό στο Εργοστάσιο Πολυπροπυλενίου - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • View the embedded image gallery online at:
  http://www.ropiconstructions.gr/erga#sigProIde323cdd3a4
 • Εγκατάσταση Ανοξείδωτης Επένδυσης στους Πύργους Διυλιστηρίου - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • Επισκευές Φούρνων Διυλιστηρίου - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • Κατασκευή και Εγκατάσταση Αντλιοστασίων και Σωληνώσεων νερού ψύξης - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. , ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
 • Κατασκευή και Εγκατάσταση Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • Συντηρήσεις και Επισκευές εξοπλισμού υπερβαρέος τύπου σε Παραγωγικές Γραμμές έλασης και επεξεργασίας χαλυβδοελασμάτων - HELLENIC STEEL S.A.
 • Κατασκευή και Εγκατάσταση βαρέων σιδηροκατασκευών για την έδραση Φούρνων Ανόπτησης Χαλυβδοσπειρών - HELLENIC STEEL S.A.
 • Κατασκευή και Εγκατάσταση Μεταλλικών Κτιρίων
 • Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στην κύρια όψη του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
 • Συντήρηση Ατμολεβήτων Βιομηχανίας - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • Συντήρηση Υποθαλάσσιων Αγωγών αργού και προϊόντων - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
  View the embedded image gallery online at:
  http://www.ropiconstructions.gr/erga#sigProId4737201677
 • Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρόσβεσης - HELLENIC STEEL S.A.
 • Κατασκευή Υποδομής Σηματοδότησης Προαστιακού Σιδηρόδρομου - ALSTOM , ΟΣΕ
 • Επισκευή Εκτροπέα Καυσαερίων Ανεμοστροβίλων – ΔΕΗ ΑΗΣ Κομοτηνής
 • Κατασκευή Πυροδομών Βιομηχανικού Εξοπλισμού - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • Τακτική Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. , ELPEDISON POWER , HELLENIC STEEL S.A.
 • Κατασκευή Νέου Υπόγειου Αγωγού Πυρασφαλείας 14'' 1000m - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • Κατασκευή Μικτών Θέρμανσης Νερού Β.Ε.Θ. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • Ειδικές Κατασκευές
  View the embedded image gallery online at:
  http://www.ropiconstructions.gr/erga#sigProId117a4e3a99
 • Σιδηροκατασκευες
  View the embedded image gallery online at:
  http://www.ropiconstructions.gr/erga#sigProId5998d6c710